De Digiwijzer kan een ICT plan voor uw school opstellen op basis van het beleidsplan. In het plan wordt uiteengezet hoe ICT op een slimme manier kan worden geïntegreerd in het onderwijs van uw school.

 • Het ICT plan wordt geschreven op basis van de onderwijsvisie van uw school. Hiervoor zal een interview worden afgenomen met de directie van de school.
 • Er wordt een analyse gedaan van het huidige netwerk en bestaande hardware.
 • Er wordt onderzocht op welke manier de huidige hardware geïntegreerd kan worden in de nieuwe omgeving.
 • Er wordt onderzocht welke lesmethodes gebruikt worden.
 • Door middel van een enquête onder docenten wordt bepaald wat het ICT kennisniveau  is en wat de behoefte is aan ICT vaardigheden.

Er wordt een advies gegeven op de volgende punten:

 • hoe gepersonaliseerd leren ondersteund kan worden door middel van ICT.
 • Hoe ieder kind zijn eigen digitale portfolio kan krijgen waarin zijn of haar opdrachten worden bewaard.
 • Hoe je als school kan besparen op je ICT-kosten en tevens meer ICT toepassingen kan gaan gebruiken op school.
 • Hoe door slim gebruik van ICT de werkdruk verminderd kan worden voor leerkrachten.
 • Hoe door gebruik van ICT de 21e century skills kunnen worden omarmd in het klaslokaal.
 • Hoe je als school zorgt dat alle onderdelen die met onderwijs en ICT te maken hebben op elkaar aansluiten zodat desinvestering kan worden voorkomen.
 • Het ICT plan bevat een doorgaande leerlijn ICT en mediawijsheid voor de groepen 1 t/m 8.
 • In het ICT plan worden de competenties benoemd die de leerkrachten nodig hebben om de kinderen te begeleiden in de leerlijn ICT en mediawijsheid.
 • Er wordt een gedifferentieerd ICT trainingsadvies gegeven. Zowel voor de leerkracht die een drempel over moeten om ICT te gaan gebruiken in het klaslokaal, als de gevorderde leerkracht.

Bel voor meer informatie en kosten 0619910362 of stuur een mailtje naar andre@dedigiwijzer.nl

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.