Digitale vaardigheden

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in het onderwijs. De Digiwijzer helpt leerkrachten digitale vaardigheden te verbeteren zodat zij onze kinderen de 21st century skills kunnen bijbrengen. Het uitgangspunt van de trainingen is dat de leerkracht zich tijdens de les niet bezig moet houden met de randvoorwaarden om ICT te gebruiken in de klas. De leerkracht moet vol zelfvertrouwen ICT in kunnen zetten in de les na een training van de Digiwijzer

Training digitale vaardigheden

De inspiratiesessie laat zien wat er mogelijk is op het gebied van ICT in het  onderwijs.  Het is bedoeld voor docenten met weinig ICT kennis maar ook voor de docenten die al ICT vaardig zijn.

  • De inspiratiesessie duurt 2  uur
  • Wordt verzorgd op de locatie van uw school
  • Deelnemers dienen te beschikken over een laptop/chromebook/Ipad waarmee ze opdrachten kunnen uitvoeren.
  • Er zullen een aantal Apps worden behandeld waarin ook een werkvorm is verwerkt.
  • Een voorbeeld van Apps die behandeld worden: Kahoot, Little Digits, Duo Lingo. Google Tone.
  • Benodigde faciliteiten op de locatie: Digibord, Wifi verbinding,
  • De inspiratiesessie is bedoeld voor maximaal 16 deelnemers.
Diensteenmalige kosten
Inspiratiesessie ICT in het onderwijs€ 560,– excl. btw

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.