Digitale vaardigheden

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in het onderwijs. De Digiwijzer helpt leerkrachten digitale vaardigheden te verbeteren zodat zij onze kinderen de 21st century skills kunnen bijbrengen. Het uitgangspunt van de trainingen is dat de leerkracht zich tijdens de les niet bezig moet houden met de randvoorwaarden om ICT te gebruiken in de klas. De leerkracht moet vol zelfvertrouwen ICT in kunnen zetten in de les na een training van de Digiwijzer

Training digitale vaardigheden

De Training is bedoeld voor leerkrachten uit de onder, midden en bovenbouw. en bestaat uit 4 sessies van ieder 2 uur

  • Iedere sessie staat in het teken van 1 de 4 subcategorieën van digitale vaardigheden
  • Door middel van een Kahoot quiz maken de leerkrachten kennis met de de 4 sub categorieën van digitale vaardigheden.(ICT basisvaardigheden, Mediawijsheid, Informatievaardigheden en Computational Thinking.
  • Tijdens de sessies wordt o.a. geoefend met het beschikbare lesmateriaal van FutureNL (De DIgidoeners)
  • Na afloop van iedere sessie krijgen de leerkrachten de opdracht om uit het beschikbare lesmateriaal een les te zoeken voor hun groep en deze met hun klas te doen.
  • Bij de volgende bijeenkomst wordt de opdracht die ze hebben meegekregen in de groep besproken. Wat ging er goed en waar loop je tegenaan
  • In de laatste sessie krijgen de leerkrachten de kans om verschillende computational producten uit te proberen en toegang tot computational lesprogramma’s waarbij zelf minimale kennis van programmeren nodig is. 
  • Verder krijgen de leerkrachten een vragenlijst ICT plan om samen uit te werken en een voorbeeld van een doorgaande leerlijn digitale vaardigheden 
  • De Training wordt verzorgd op de locatie van uw school
  • Deelnemers dienen te beschikken over een laptop/chromebook/Ipad waarmee ze opdrachten kunnen uitvoeren.
  • Benodigde faciliteiten op de locatie: Digibord, Wifi verbinding
Diensteenmalige kosten
Training Digitale vaardigheden€ 2.154– in. btw

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.